Privacyverklaring

You are here

Privacyverklaring

Met deze enquête willen we een antwoord vinden op de vraag ‘Wat kost een kind?’.

Door het invullen van deze enquête werkt u mee aan het bepalen van de gemiddelde ‘kostprijs’ van een kind en geeft u MyFamily de toestemming om uw antwoorden te verwerken met dit doel.

 

We zijn ons bewust van de gevoeligheid van de gegevens die u ons verstrekt door het invullen van de enquête. Daarom:

·         Is het opgeven van een e-mailadres (om het resultaat van de enquête te ontvangen of deel te nemen aan de wedstrijd) optioneel.

·         Bewaren we uw e-mailadres in dat geval los van uw antwoorden.

·         Zijn uw antwoorden op de vragen enkel toegankelijk voor MyFamily en worden ze enkel verwerkt in het kader van ‘Wat kost een kind?’.
Zelfs onze partner voor de website mag zich hiertoe geen toegang verschaffen tot de antwoorden, dit is contractueel vastgelegd.

·         Gebeurt de verwerking van de antwoorden volgens statische methodes door de faculteit  Economie en bedrijfswetenschappen van KU Leuven.

·         Gebruiken we geen cookies die persoonsgegevens verzamelen.

·         Gebruiken we enkel functionele en analytische cookies om de website technisch goed te laten functioneren.

 

We geven uw gegevens niet door aan andere partijen of organisaties.

Het e-mailadres dat u optioneel invult, zullen MyFamily en Mamabaas gebruiken om u verder te informeren over acties of initiatieven die aansluiten bij het ouderschap. U kan zich steeds uitschrijven voor het ontvangen van verdere communicatie.

 

We stellen het even overzichtelijk voor:

… Antwoorden enquête komen terecht bij KU Leuven en MyFamily

… E-mailadres komen terecht bij Mamabaas en MyFamily

 

Wanneer u vragen heeft over uw privacy in deze enquête, kan u contact opnemen met privacy@myfamily.be